PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Regulatory ciśnienia, przełączniki automatyczne, o maksymalnym ciśnieniu regulowanym 4 bar, maksymalnej przepustowości 150 kg/h, towarzyszące urządzenia zabezpieczające i łączniki do butanu, propanu i ich mieszanin

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki konstrukcyjne i robocze, wymagania bezpieczeństwa, metody badania i znakowania regulatorów i przełączników automatycznych,
o maksymalnym ciśnieniu regulowanym 4 bar, o maksymalnej przepustowości 150 kg/h, do stosowania
z butanem, propanem i ich mieszaninami w fazie gazowej.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy także urządzeń zabezpieczających zawartych w urządzeniach regulujących objętych niniejszą normą. Charakterystyki tych urządzeń zabezpieczających są podane
w Załącznikach A i B.
Niniejsza Norma Europejska zawiera także wymagania dotyczące:
— łączników do połączenia z zaworami samozamykającymi się;
— pomocniczych urządzeń zabezpieczających.
Dla potrzeb niniejszej Normy Europejskiej:
— regulatory i przełączniki automatyczne zwane są „urządzeniami regulującymi”;
— regulatory, przełączniki automatyczne i łączniki zwane są „urządzeniami”.
Wymagania dotyczą urządzeń stosowanych w lokalizacjach, gdzie prawdopodobna temperatura podczas użytkowania może osiągać wartości pomiędzy -20 °C i +50 °C. Dodatkowe wymagania dotyczące urządzeń stosowanych poniżej -20 °C podano w Załączniku C.
Dodatkowe wymagania dotyczące urządzeń regulujących przeznaczonych do stosowania
w przyczepach kempingowych, kamperach i łodziach słodkowodnych podano w Załączniku D.
Dodatkowe wymagania dotyczące urządzeń regulujących przeznaczonych do stosowania w łodziach morskich podano w Załączniku M.
Do szczególnych zastosowań w przyczepach kempingowych, kamperach i łodziach (słodkowodnych
i morskich), funkcje przełącznika automatycznego mogą być także realizowane przez zespół regulatorów, tworzących „system przełącznika automatycznego” zdefiniowanego w 3.1.9.
Zaleca się, aby zasady instalacji urządzeń i towarzyszących im urządzeń zabezpieczających odnosiły się do przepisów krajowych obowiązujących w Krajach Członkowskich.
Wszystkie podłączenia i kraje, w których mogą być stosowane, podano w Załącznikach G i H.
W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano tylko szczególne podłączenia, których nie zdefiniowano w innych normach (np. EN 15202 dla podłączeń zaworów butli).

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16129:2013-11/Ap1:2018-03E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Regulatory ciśnienia, przełączniki automatyczne, o maksymalnym ciśnieniu regulowanym 4 bar, maksymalnej przepustowości 150 kg/h, towarzyszące urządzenia zabezpieczające i łączniki do butanu, propanu i ich mieszanin
Data publikacji 06-11-2013
Liczba stron 140
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 16129:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12864:2002/A2:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 12864:2002 - wersja niemiecka, PN-EN 12864:2002 - wersja angielska, PN-EN 12864:2002/A2:2005 - wersja angielska, PN-EN 12864:2002/A3:2009 - wersja angielska, PN-EN 13786+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 13785+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 12864:2002/A1:2004 - wersja angielska, PN-EN 12864:2002/A1:2004 - wersja niemiecka
ICS 23.060.40
Elementy dodatkowe PN-EN 16129:2013-11/Ap1:2018-03E