PN-EN 12864:2002/A3:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Nienastawne reduktory niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu wypływowym nieprzekraczającym 200 mbar i o przepustowości nieprzekraczającej 4 kg/h oraz współdziałające urządzenia zabezpieczające, stosowane do butanu, propanu lub ich mieszaniny

Zakres

Dodano nowy podrozdział 5.3.4.4 oraz rozdział 7.3.3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12864:2002/A3:2009 - wersja angielska
Tytuł Nienastawne reduktory niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu wypływowym nieprzekraczającym 200 mbar i o przepustowości nieprzekraczającej 4 kg/h oraz współdziałające urządzenia zabezpieczające, stosowane do butanu, propanu lub ich mieszaniny
Data publikacji 15-12-2009
Data wycofania 06-11-2013
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12864:2001/A3:2009 [IDT]
ICS 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska, PN-EN 16129:2013-11 - wersja polska