PN-EN 12864:2002/A1:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Nienastawne reduktory niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu wypływowym nieprzekraczającym 200 mbar i o przepustowości nieprzekraczającej 4 kg/h oraz współdziałające urządzenia zabezpieczające, stosowane do butanu, propanu lub ich mieszaniny

Zakres

Zmieniono wymagania dotyczące mechanicznej wytrzymałości zespołu przyłącze-regulator i odpowiednie badania. Podano dodatkowe wymagania dotyczące znakowania regulatora oraz zawartości instrukcji użytkowania i konserwacji. Zmieniono postanowienia załączników D, G i H

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12864:2002/A1:2004 - wersja angielska
Tytuł Nienastawne reduktory niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu wypływowym nieprzekraczającym 200 mbar i o przepustowości nieprzekraczającej 4 kg/h oraz współdziałające urządzenia zabezpieczające, stosowane do butanu, propanu lub ich mieszaniny
Data publikacji 15-12-2004
Data wycofania 06-11-2013
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12864:2001/A1:2003 [IDT]
ICS 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska, PN-EN 16129:2013-11 - wersja polska