PN-EN 13786+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Automatyczne zawory zmiennego obciążenia o maksymalnym ciśnieniu wylotowym do 4 bar włącznie i wydajności do 100 kg/h włącznie oraz związane z nimi urządzenia zabezpieczające, przeznaczone do butanu, propanu lub ich mieszanin

Zakres

Dodano nowe powołania normatywne, podrozdział 5.3.8, ostatni akapit w 7.2.1, Rysunek G.28 i H.18 oraz Załącznik J. Zastąpiono definicję 3.3.4, ostatni akapit w 5.3.2, dwa pierwsze akapity w 5.3.4, 1. akapit w 5.3.5, dwa pierwsze akapity w 7.1.4, cały 7.2.1.3, 3. akapit w 7.2.2, 6. akapit w 7.2.4.1, cały 7.2.4.2 i 7.2.5.1, Załącznik B, Tablicę G.1, G.2, H.1 i H.2 nowymi. Usunięto uwagę w 5.3.6 i podrozdział 6.3.1

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13786+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne zawory zmiennego obciążenia o maksymalnym ciśnieniu wylotowym do 4 bar włącznie i wydajności do 100 kg/h włącznie oraz związane z nimi urządzenia zabezpieczające, przeznaczone do butanu, propanu lub ich mieszanin
Data publikacji 21-01-2009
Data wycofania 06-11-2013
Liczba stron 143
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 13786:2004+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13786:2004 - wersja angielska, PN-EN 13786:2004/AC:2005 - wersja angielska
ICS 23.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska, PN-EN 16129:2013-11 - wersja polska