PN-EN 13786:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13786+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Automatyczne zawory zmiennego obciążenia o maksymalnym ciśnieniu wylotowym do 4 bar włącznie i wydajności do 100 kg/h włącznie oraz związane z nimi urządzenia zabezpieczające, przeznaczone do butanu, propanu lub ich mieszanin

Zakres

Określono charakterystykę konstrukcyjną i eksploatacyjną, wymagania bezpieczeństwa, metody badań oraz znakowanie automatycznych zaworów zmiennego obciążenia o wydajności nieprzekraczającej 100 kg/h i o maksymalnym ciśnieniu wylotowym nieprzekraczającym 4 bar, przeznaczone do butanu, propanu lub ich mieszanin wyłącznie w fazie gazowej. Uwzględniono również urządzenia zabezpieczające, które stanowią wyposażenie automatycznych zaworów zmiennego obciążenia. Podano definicje 23 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13786:2004/AC:2005E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13786:2004 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne zawory zmiennego obciążenia o maksymalnym ciśnieniu wylotowym do 4 bar włącznie i wydajności do 100 kg/h włącznie oraz związane z nimi urządzenia zabezpieczające, przeznaczone do butanu, propanu lub ich mieszanin
Data publikacji 15-12-2004
Data wycofania 21-01-2009
Liczba stron 135
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 13786:2004 [IDT]
ICS 23.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 13786+A1:2009 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13786:2004/AC:2005E