PN-EN 12864:2002/A2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Nienastawne reduktory niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu wypływowym nieprzekraczającym 200 mbar i o przepustowości nieprzekraczającej 4 kg/h oraz współdziałające urządzenia zabezpieczające, stosowane do butanu, propanu lub ich mieszaniny

Zakres

Zmieniono zakres normy, dodano dwa powołania normatywne, wprowadzono zmianę w wymaganiach dla materiałów. Wprowadzono zmiany w załącznikach D, G i H. Dodano nowy załącznik M (normatywny) dotyczący reduktorów do butli LPG przeznaczonych do zasilania urządzeń montowanych na łodziach morskich

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12864:2002/A2:2005 - wersja angielska
Tytuł Nienastawne reduktory niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu wypływowym nieprzekraczającym 200 mbar i o przepustowości nieprzekraczającej 4 kg/h oraz współdziałające urządzenia zabezpieczające, stosowane do butanu, propanu lub ich mieszaniny
Data publikacji 15-11-2005
Data wycofania 06-11-2013
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12864:2001/A2:2005 [IDT]
ICS 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 16129:2013-11 - wersja angielska, PN-EN 16129:2013-11 - wersja polska