PN-EN 474-4:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek

Zakres

Niniejszy dokument wraz z EN 474-1:2022 dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych dotyczących koparko-ładowarek, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, które zostały przewidziane przez producenta (patrz Załącznik A) przez cały okres eksploatacji maszyny zgodnie z EN ISO 12100:2010, 5.4.
Wymagania niniejszego dokumentu uzupełniają wymagania sformułowane w EN 474-1:2022. W niniejszym dokumencie nie powtarza się wymagań z EN 474-1:2022, ale uzupełnia lub modyfikuje wymagania dla koparko-ładowarek.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących obwodów elektrycznych i napędów maszyn, gdy głównym źródłem energii jest zewnętrzne zasilanie elektryczne.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących funkcji związanych z bezpieczeństwem systemu(-ów) sterowania.
Niniejszy dokument nie dotyczy maszyn rozbiórkowych.
W niniejszej części określono również wymagania dotyczące eksploatacji z widłami, osprzętem do transportu kłód oraz osprzętem do podnoszenia.
Niniejszy dokument nie dotyczy koparko-ładowarek wyprodukowanych przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 474-4:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek
Data publikacji 17-08-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza EN 474-4:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 474-4+A2:2012 - wersja angielska
ICS 53.100