PN-EN 474-10:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów

Zakres

Niniejszy dokument wraz z EN 474-1:2022 dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń i sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych dotyczących koparek do rowów zdefiniowanych w Rozdziale 3 gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, które zostały przewidziane przez producenta (patrz załącznik A) przez cały okres eksploatacji maszyny zgodnie z EN ISO 12100:2010, 5.4.
Wymagania niniejszego dokumentu uzupełniają wymagania sformułowane w EN 474-1:2022. W niniejszym dokumencie nie powtarza się wymagań z EN 474-1:2022, ale uzupełnia lub modyfikuje wymagania dla koparek do rowów.
Niniejszy dokument dotyczy:
— koparek do rowów (3.1);
— wyposażenia koparek do rowów (3.2);
UWAGA W niniejszym dokumencie termin "urządzenia do kopania rowów" oznacza zarówno "koparki do rowów" jak i "wyposażenie koparek do rowów".
— koparek samochodowych podciśnieniowych (3.1.2);
— koparek do rowów z dodatkowym osprzętem do kopania rowów (3.3).
Niniejszy dokument zawiera szczegółowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do osprzętu do kopania rowów oraz połączenia (np. mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego, sterowania) między urządzeniem a jego wyposażeniem, a także wzajemne oddziaływanie i wpływ, gdy są używane razem (np. widoczność).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń, które podlegają innym przepisom.
Niniejszy dokument nie dotyczy koparek odkrywkowych o pracy ciągłej, zdefiniowanych w ISO 19224:2017, koparek łańcuchowych, które nie są wyposażone w system odsysania ani samobieżnych i prowadzonych maszyn do cięcia (np. piły do ziemi), które obejmuje zakres EN 13862:2021.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących obwodów elektrycznych i napędów maszyn, gdy głównym źródłem energii jest zewnętrzne zasilanie elektryczne.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących funkcji związanych z bezpieczeństwem systemu(-ów) sterowania.
W niniejszym dokumencie nie ujęto istotnych zagrożeń powodowanych przez:
— przenoszenia napędu między maszyną samobieżną (lub ciągnikiem) a odbiornikiem;
— laser;
— pioruny.
Niniejszy dokument nie dotyczy koparek do rowów wyprodukowanych przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 474-10:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów
Data publikacji 12-08-2022
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza EN 474-10:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 474-10+A1:2010 - wersja polska
ICS 53.100