PN-EN 474-8:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Wymagania dotyczące równiarek

Zakres

Niniejszy dokument wraz z EN 474-1:2022 dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych dotyczących równiarek zdefiniowanych w pkt 3.1, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, które zostały przewidziane przez producenta (patrz Załącznik A) przez cały okres eksploatacji maszyny zgodnie z EN ISO 12100:2010, 5.4.
Wymagania niniejszego dokumentu uzupełniają wymagania sformułowane w EN 474-1:2022. W niniejszym dokumencie nie powtarza się wymagań z EN 474-1:2022, ale uzupełnia lub modyfikuje wymagania dla równiarek.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących funkcji związanych z bezpieczeństwem systemu(-ów) sterowania.
W niniejszym dokumencie nie ujęto istotnych zagrożeń powodowanych przez:
— przenoszenia napędu między maszyną samobieżną (lub ciągnikiem) a odbiornikiem;
— laser;
— pioruny.
Niniejszy dokument nie dotyczy równiarek wyprodukowanych przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 474-8:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Wymagania dotyczące równiarek
Data publikacji 17-08-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza EN 474-8:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 474-8+A1:2010 - wersja polska
ICS 53.100