PN-EN 474-5:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych

Zakres

Niniejszy dokument wraz z EN 474-1:2022 dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych dotyczących koparek hydraulicznych, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, które zostały przewidziane przez producenta (patrz Załącznik A) przez cały okres eksploatacji maszyny zgodnie z EN ISO 12100:2010, 5.4.
Wymagania niniejszego dokumentu uzupełniają wymagania sformułowane w EN 474-1:2022. W niniejszym dokumencie nie powtarza się wymagań z EN 474-1:2022, ale uzupełnia lub modyfikuje wymagania dla koparek hydraulicznych.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących obwodów elektrycznych i napędów maszyn, gdy głównym źródłem energii jest zewnętrzne zasilanie elektryczne.
W niniejszym dokumencie nie ujęto istotnych zagrożeń powodowanych przez:
— laser;
— pioruny.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących funkcji związanych z bezpieczeństwem systemu(-ów) sterowania.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do holowania przyczep.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn rozbiórkowych.
W niniejszym dokumencie określono również wymagania dotyczące eksploatacji z osprzętem do podnoszenia, dłużycami, łyżką, chwytakiem, chwytnikiem magnetycznym.
Niniejszy dokument nie dotyczy koparek hydraulicznych wyprodukowanych przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 474-5:2022-08/AC:2022-09E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 474-5:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych
Data publikacji 17-08-2022
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza EN 474-5:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 474-5+A3:2013-11 - wersja angielska
ICS 53.100