PN-EN 13384-2+A1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma urządzeniami grzewczymi

Zakres

Niniejsza część normy EN 13384 określa metody obliczeń właściwości cieplnych i przepływowych kominów obsługujących więcej niż jedno urządzenie do spalania.
.
Niniejsza część normy EN 13384 obejmuje dwa następujące przypadki:

a) w przypadku kiedy przewód kominowy jest podłączony do więcej niż jednego urządzenia lub kilku urządzeń w układzie z wieloma wlotami,
lub
b) w przypadku kiedy przewód kominowy jest podłączony do więcej niż jednego urządzenia w układzie kaskadowym.

Przypadek układu kaskadowego z wieloma podłączeniami opisany jest przypadkiem a).

Niniejsza część normy EN 13384 dotyczy kominów pracujących w podciśnieniu (lub gdy w podłączonym przewodzie kominowym może występować nadciśnienie) oraz kominów działających w warunkach nadciśnienia, a także kominów które obsługują urządzenia do spalania dla paliw płynnych, gazowych i stałych.

Niniejsza część normy EN 13384 nie ma zastosowania do:

— kominów o różnym oporze cieplnym lub różnych przekrojach poprzecznych w różnych elementach komina. Niniejsza część normy nie ma zastosowania do obliczania bilansu energii;
— kominów z otwartymi paleniskami np. kominów otwartych kominków lub wlotów kominów, które zasadniczo mają na celu otwarcie przewodu do pomieszczeń;
— kominów obsługujących różne rodzaje urządzeń do spalania z ciągiem naturalnym, wspomaganym wentylatorem, ciągu wymuszonym lub z silnikiem spalinowym. Paleniska z ciągiem wspomaganym wentylatorem z kanałem wyciągowym pomiędzy wentylatorem a kominem są traktowane jako urządzenia z ciągiem naturalnym;
— kominów z wieloma wlotami z więcej niż 5 kondygnacji (nie ma zastosowania do bilansowania przewodów kominowych);
— kominów obsługujących urządzenia do spalania z dopływem powietrza poprzez otwory wentylacyjne lub kanały powietrzne, które nie są zainstalowane w tej samej strefie ciśnieniowej dopływu powietrza (np. w tej samej części budynku).

W przypadku kominów pracujących w nadciśnieniu niniejsza część normy ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy jakiekolwiek nie działające urządzenie do spalania może być właściwie zamknięte, aby uniemożliwić zwrotny przepływ spalin.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13384-2+A1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma urządzeniami grzewczymi
Data publikacji 31-07-2019
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 13384-2:2015+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13384-2:2015-05 - wersja angielska
ICS 91.060.40