PN-EN 13384-1+A1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym jednym urządzeniem grzewczym

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy metody obliczeń dynamicznych właściwości cieplnych i przepływowych dla kominów obsługujących jedno urządzenie do spalania.

Metody przedstawione w części niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do kominów pracujących w podciśnieniu lub w nadciśnieniu w warunkach działania spalin mokrych lub suchych. Odnosi się ona do kominów z urządzeniami do spalania używającymi różnych paliw pod warunkiem znajomości właściwości spalin niezbędnych do wykonania obliczeń.

Metody przedstawione w części niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do kominów z jednym przyłączem, do którego jest podłączone jedno palenisko.
Metody przedstawione w części 2 niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do kominów z wieloma przyłączami oraz jednym przyłączem do którego jest podłączonych wiele urządzeń.
Część 3 podaje metody służące do opracowania wykresów i tabel dla kominów obsługujących jedno urządzenie do spalania.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13384-1+A1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym jednym urządzeniem grzewczym
Data publikacji 31-07-2019
Liczba stron 107
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 13384-1:2015+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13384-1:2015-05 - wersja angielska
ICS 91.060.40