PN-EN 459-1:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy wapna budowlanego stosowanego:
- do przygotowywania spoiwa do zapraw (na przykład murarskich, tynkowania i obrzutek);
- do wytwarzania innych wyrobów budowlanych (np. cegieł silikatowych, gazobetonu autoklawizowanego, betonu itp.);
- w inżynierii lądowej i wodnej (np. do stabilizacji gruntu, do produkcji mieszanek asfaltowych itp.).
Podano definicje różnych rodzajów wapna budowlanego i ich klasyfikację. Podano również wymagania dotyczące właściwości chemicznych i fizycznych w zależności od rodzaju wapna budowlanego oraz wyspecyfikowano kryteria zgodności. Warunki dostawy wapna lub inne warunki umowy, zazwyczaj zawarte w dokumentach wymienianych pomiędzy dostawcą a odbiorcą wapna budowlanego, są poza zakresem niniejszej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 459-1:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
Data publikacji 16-06-2015
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 459-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 459-1:2012 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.10