PN-EN 455-3:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 455-3:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej

Zakres

Określono wymagania dotyczące oceny bezpieczeństwa biologicznego rękawic medycznych do jednorazowego użytku. Podano wymagania dotyczące oznakowania i pakowania rękawic oraz ujawniania informacji o zastosowanych metodach badania. Podano przegląd immunologicznych metod badań w celu oznaczania wymywalnych białek i alergenów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 455-3:2003 - wersja polska
Tytuł Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej
Data publikacji 09-07-2003
Data wycofania 25-05-2007
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN 455-3:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN 455-3:2002 - wersja angielska
ICS 11.140
Zastąpiona przez PN-EN 455-3:2007 - wersja angielska