PN-EN 455-3:2015-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 455-3:2024-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej

Zakres

W tej części EN 455 określono wymagania dotyczące oceny bezpieczeństwa biologicznego rękawic medycznych jednorazowego użytku. Podano wymagania dotyczące oznakowania oraz ujawniania informacji o zastosowanych metodach badania

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-11-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 455-3:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej
Data publikacji 22-07-2015
Data wycofania 18-03-2024
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN 455-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 455-3:2007 - wersja angielska
ICS 11.140
Zastąpiona przez PN-EN 455-3:2024-03 - wersja angielska