PN-EN 455-4:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości

Zakres

Określono wymagania i podano metodę badania rękawic medycznych (tj. rękawic chirurgicznych i diagnostycznych/zabiegowych) do jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu tak, jak wymaga się tego w Dyrektywie Rady 93/42/EWG o wyrobach medycznych. Zakres niniejszej normy nie obejmuje wzorów znajdujących się na rynku w dniu jej publikacji. Jednakże, radzi się wytwórcy niemającemu danych z badań w czasie rzeczywistym w formie zgodnej z niniejszą normą i w temperaturach zgodnych z wymaganiami miejscowych władz nadzorczych, odpowiednich do zweryfikowania deklarowanego okresu trwałości, aby w czasie, gdy niniejsza norma została opublikowana, postępował według niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 455-4:2010 - wersja angielska
Tytuł Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości
Data publikacji 28-01-2010
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN 455-4:2009 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
ICS 11.140