PN-EN 455-2+A2:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 455-2:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i podano metody badań właściwości fizycznych rękawic medycznych jednorazowego użytku (tj. rękawic chirurgicznych i rękawic diagnostycznych/zabiegowych) w celu zagwarantowania, że zapewniają one i utrzymują w czasie użytkowania odpowiedni poziom ochrony przed wzajemnym zakażeniem i zanieczyszczeniem zarówno pacjenta, jak i użytkownika. W niniejszej normie nie określono wielkości partii. Zwraca się uwagę na trudności, które mogą być związane z dystrybucją i kontrolą bardzo dużych partii. Zalecana maksymalna wielkość indywidualnej partii dla produkcji wynosi 500 000

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 455-2+A2:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych
Data publikacji 26-06-2013
Data wycofania 09-07-2015
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN 455-2:2009+A2:2013 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 455-2+A1:2011 - wersja angielska
ICS 11.140
Zastąpiona przez PN-EN 455-2:2015-07 - wersja angielska