PN-EN 419:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa, racjonalnego użytkowania energii, klasyfikacji i oznakowania gazowych promienników wysokotemperaturowych do zapewnienia komfortu środowiskowego w pomieszczeniach niemieszkalnych, nazywanych w tekście normy jako „urządzenia”.
Niniejszy dokument jest stosowana do urządzeń typu A1 i A3, przeznaczonych tylko (patrz 4.2.2) do stosowania w pomieszczeniach innych niż mieszkania:
a) urządzeń gazowych niskociśnieniowych pracujących przy ciśnieniu do 50 mbar włącznie;
b) urządzeń gazowych średniociśnieniowych pracujących przy ciśnieniu powyżej 50 mbar do 2 bar;
Niniejszy dokument nie zastosowania do:
— urządzeń zaprojektowanych do stosowania w mieszkaniach;
— urządzeń do pracy na zewnątrz;
— urządzeń o obciążeniu cieplnym przekraczającym 120 kW (obliczanym w oparciu o wartość opałową odpowiedniego gazu odniesienia);
Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń, które są przeznaczone do badania typu.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 419:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
Data publikacji 13-03-2020
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 419:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 419-2:2012 - wersja polska, PN-EN 419-1:2012 - wersja polska
ICS 97.100.20