PN-EN 419-1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 419:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań racjonalnego użytkowania energii gazowych promienników wysokotemperaturowych do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych dla uzyskania komfortu środowiskowego wyposażonych w palnik atmosferyczny, nazywanych w tekście normy "urządzeniami" Niniejsza norma dotyczy tylko urządzeń typu A1 (patrz 4.3). Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy: a) urządzeń przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych; b) urządzeń stosowanych na zewnątrz; c) urządzeń o obciążeniu cieplnym przekraczających 120 kW (w oparciu o wartość opałową odpowiedniego gazu odniesienia); d) urządzeń zawierających palniki z pełnym wymieszaniem gazu i powietrza, w których: 1) gaz i całe powietrze do spalania pobierane są razem na poziomie przed strefą spalania, lub 2) zmieszane gaz i powietrze do spalania są wprowadzane przez element palnika przed strefę spalania; e) urządzeń w których dostawa powietrza do spalania i/lub usuwanie spalin uzyskiwane są za pomocą środków mechanicznych Niniejsza norma dotyczy urządzeń przewidzianych do badania typu. Urządzenia dla których nie przewiduje się badania typu będą przedmiotem przyszłych rozważań. Wymagania dotyczące racjonalnego wykorzystania energii nie zostały uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 419-1:2012 - wersja polska
Tytuł Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo
Data publikacji 12-06-2012
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 77
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 419-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 419-1:2009 - wersja angielska
ICS 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 419:2020-03 - wersja angielska