PN-EN 416-1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 416:2020-03 - wersja angielska, PN-EN 17175:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa, klasyfikacji i znakowania gazowych jednopalnikowych promienników niskotemperaturowych do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych, sterowanych poprzez system automatycznego palnika, nazywanych w tekście "urządzeniami". Niniejsza norma dotyczy urządzeń typu A2, A3, B12, B13, B22, B23, B42, B43, B52, B53, C12, C13, C32 i C33 przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach innych niż mieszkalne, do których powietrze do spalania jest doprowadzane i/lub spaliny są odprowadzane za pomocą urządzeń mechanicznych ulokowanych powyżej przerywacza ciągu, jeśli istnieje. Niniejsza norma nie dotyczy: a) urządzeń przeznaczonych do użytku w mieszkaniach; b) urządzeń do użytku na zewnątrz; c) urządzeń o obciążeniu cieplnym przekraczającym 120 kW (w odniesieniu do wartości opałowej stosownego gazu odniesienia); d) urządzeń z palnikami z pełnym zmieszaniem gazu i powietrza, w których: 1) gaz i całe powietrze do spalania są dostarczane na poziomie strefy spalania; albo 2) zmieszanie gazu i całego powietrza do spalania ma miejsce w elemencie palnika poniżej strefy spalania; e) urządzeń projektowanych jako urządzenia ze stałą kondensacją w układzie spalinowym w normalnych warunkach pracy; f) urządzeń wyposażonych w niemetaliczne przewody spalinowe. Niniejsza norma dotyczy urządzeń przewidzianych do badania typu. Zawiera również wymagania dotyczące oceny zgodności, łącznie z zakładową kontrolą produkcji, ale wymagania te ograniczone są do POCED i towarzyszącym im wyprowadzeniom wiatrochronnym. UWAGA Urządzenia, dla których nie przewiduje się badania typu, będą przedmiotem przyszłych rozważań. Wymagania dotyczące racjonalnego zużycia energii nie zostały uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 416-1:2012 - wersja polska
Tytuł Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo
Data publikacji 27-08-2012
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 124
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 416-1:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 416-1:2009 - wersja angielska
ICS 91.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 416:2020-03 - wersja angielska, PN-EN 17175:2020-03 - wersja angielska