PN-EN 17175:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Sufitowe gazowe promienniki taśmowe oraz wielopalnikowe systemy rur promieniujących do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa, klasyfikacji, znakowania i sprawności zasilanych gazem sufitowych promienników taśmowych oraz wielopalnikowych systemów rur promieniujących do użytku niedomowego (nazywanych w tekście normy jako „system”) w których każdy palnik jest sterowany przez automatyczny system sterowania palnika.
W przypadku promienników taśmowych wyposażonych w pojedynczy palnik, niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń typu B22, B23, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C52 i C53 przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach innych niż pomieszczenia mieszkalne, w których dostarczanie powietrza do spalania i odprowadzanie spalin odbywa się za pomocą środków mechanicznych.
W przypadku wielopalnikowych systemów rur promieniujących, niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń typu B22, B52 i C52 przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach innych niż pomieszczenia mieszkalne, w których dostarczanie powietrza do spalania i odprowadzanie spalin odbywa się za pomocą środków mechanicznych.
Niniejszy dokument obejmuje również urządzenia wyposażone we wtórny wymiennik ciepła w systemie spalinowym.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
a) urządzeń zaprojektowanych do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych;
b) urządzeń zewnętrznych;
c) promienników taśmowych o obciążeniu cieplnym przekraczającym 300 kW (liczonym w oparciu o wartość opałową odpowiedniego gazu odniesienia);
d) systemów rur promieniujących, w których obciążenie cieplne każdego pojedynczego zespołu palnika przekracza 70 kW (liczonym w oparciu o wartość opałową odpowiedniego gazu odniesienia);
e) urządzeń posiadających niemetaliczne przewody spalinowe w układzie spalinowym – za wyjątkiem przewodów za ewentualnym dodatkowym wymiennikiem kondensacyjnym.
Ponadto, w przypadku systemów grzewczych obejmujących wiele rur promieniujących niniejsza norma nie dotyczy :
f) urządzeń, które są zaprojektowane do ciągłej kondensacji wewnątrz systemu spalinowego podczas normalnej pracy - za wyjątkiem ewentualnego dodatkowego wymiennika ciepła gazów spalinowych.
Niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń które są przeznaczone do badania typu.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17175:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Sufitowe gazowe promienniki taśmowe oraz wielopalnikowe systemy rur promieniujących do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
Data publikacji 13-03-2020
Liczba stron 164
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 17175:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 416-1:2012 - wersja polska, PN-EN 777-4:2009 - wersja angielska, PN-EN 416-2:2010 - wersja polska
ICS 97.100.20