PN-EN 419-2:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 419:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 2: Racjonalne zużycie energii

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań racjonalnego użytkowania energii gazowych promienników wysokotemperaturowych do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych dla uzyskania efektu komfortu środowiskowego, wyposażonych w palnik atmosferyczny, nazywanych w tekście normy "urządzeniami". Norma ta dotyczy tylko urządzeń typu A1 (patrz 4.3). Niniejsza norma nie dotyczy: a) urządzeń przeznaczonych do użytku w mieszkaniach; b) urządzeń do użytku na zewnątrz; c) urządzeń o obciążeniu cieplnym przekraczającym 120 kW (w odniesieniu do wartości opałowej stosownego gazu odniesienia); d) urządzeń z palnikami z pełnym zmieszaniem gazu i powietrza w których: 1) Gaz i całe powietrze do spalania są dostarczane na poziomie strefy spalania, 2) albo zmieszane gaz i całe powietrze do spalania przepływają przez element palnika poniżej strefy spalania; e) urządzeń w których dostarczanie powietrza do spalania i/lub usuwanie produktów spalania uzyskiwane jest za pomocą środków mechanicznych. Niniejsza norma dotyczy urządzeń przewidzianych do badania typu. Urządzenia dla których nie przewiduje się badania typu będą przedmiotem przyszłych rozważań

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 419-2:2012 - wersja polska
Tytuł Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 2: Racjonalne zużycie energii
Data publikacji 14-11-2012
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 419-2:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 419-2:2006 - wersja angielska
ICS 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 419:2020-03 - wersja angielska