PN-EN 416:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Gazowe rury promieniujące i systemy rur promieniujących do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań odnośnie konstrukcji, bezpieczeństwa, klasyfikacji, oznakowania i efektywności energetycznej gazowych rur promieniujących wyposażonych w pojedynczy palnik lub system wielopalnikowy (nazywanych w tekście „systemem”) do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych, z każdą jednostką palnikową sterowaną poprzez system automatycznego sterowania palnika.
W przypadku rur promieniujących z pojedynczym palnikiem, niniejsza norma dotyczy urządzeń typu A2, A3, B12, B13, B22, B23, B42, B43, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C52 i C53 przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach innych niż mieszkalne, w których doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin realizowane jest za pomocą urządzeń mechanicznych ulokowanych powyżej przerywacza ciągu, jeśli istnieje.
W przypadku systemów rur promieniujących z wieloma segmentami rur promieniujących, niniejszy dokument dotyczy urządzeń typu B52, B52x, B53 i B53x przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach innych niż mieszkalne, w których doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin realizowane jest za pomocą urządzeń mechanicznych.
Niniejszy dokument dotyczy także urządzeń wyposażonych w wtórny wymiennik ciepła w systemie spalinowym.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
a) urządzeń zaprojektowanych do użytku w mieszkaniach;
b) urządzeń do użytku na zewnątrz;
c) urządzeń, w których obciążenie cieplne każdego pojedynczego zespołu palnika przekracza 120 kW (w odniesieniu do wartości opałowej stosownego gazu odniesienia);
d) urządzeń posiadających niemetaliczne przewody spalinowe w układzie spalinowym – za wyjątkiem przewodów montowanych za ewentualnym kondensacyjnym wymiennikiem ciepła gazów spalinowych.
Ponadto w przypadku systemów grzewczych obejmujących wielu rur promieniujących niniejsza norma nie dotyczy
e) urządzeń, które są zaprojektowane do ciągłej kondensacji wewnątrz systemu spalinowego podczas normalnej pracy - za wyjątkiem ewentualnego dodatkowego wymiennika ciepła gazów spalinowych
Niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń które są przeznaczone do badania typu.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 416:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Gazowe rury promieniujące i systemy rur promieniujących do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
Data publikacji 13-03-2020
Liczba stron 169
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 416:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 416-2:2010 - wersja polska, PN-EN 416-1:2012 - wersja polska, PN-EN 777-3:2009 - wersja angielska, PN-EN 777-2:2009 - wersja angielska, PN-EN 777-1:2009 - wersja angielska
ICS 97.100.20