PN-EN 26:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN
Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące budowy, bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania energii i funkcjonalności, a także klasyfikacji i oznaczania opalanych gazem przepływowych ogrzewaczy wody do zastosowań sanitarnych, zwanych dalej "ogrzewaczami wody".
Niniejsza Norma Europejska dotyczy ogrzewaczy wody:
- typów AAS, B11, B11BS, B12, B12BS, B13, B13BS, B14, B22, B23, B32, B33, B44, B52, B53, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C32, C33, C42, C43, C52, C53, C62, C63, C72, C73, C82 i C83 zgodnie z CEN/TR 1749;
- wyposażonych w palniki atmosferyczne;
- wyposażonych w palniki atmosferyczne z wentylatorem dostarczającym powietrze do spalania lub odprowadzającym spaliny lub w palniki z pełnym wstępnym zmieszaniem;.
- zasilanych jednym lub wieloma gazami należącymi do z trzech rodzin gazów i odpowiadających im ciśnień zasilania zgodnie z EN 437;
- o znamionowym obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW;
- z palnikiem zapalającym lub zapalanym bezpośrednio palnikiem głównym.
W niniejszej Normie Europejskiej obciążenie cieplne jest określane w odniesieniu do wartości opałowej (Hi).
Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wszystkich wymagań niezbędnych dla:
- urządzeń gotujących wodę;
- urządzeń przeznaczonych do podłączenia do mechanicznych środków ewakuacji spalin;
- urządzeń spełniających podwójna rolę ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wody użytkowej;
- urządzeń wykorzystujących ciepło kondensacji wody zawartej w spalinach;
- ogrzewaczy wody typów B21, B31, B41, B42, B43 i B51.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje tylko ogrzewacze wody, w których wentylator, jeśli jest, jest integralną częścią urządzenia.
Niniejsza Norma Europejska:
- nie dotyczy urządzeń nie przeznaczonych do przyłączenia do komina, jeśli nie jest wyposażone w czujnik atmosfery;
- bierze pod uwagę informacje zawarte w Raporcie Technicznym CR 1472:1994 w odniesieniu do oznakowania.
Główne symbole użyte w niniejszej Normie Europejskiej są podsumowane w Załączniku F

* wymagane pola

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 26:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego
Data publikacji 01-10-2015
Liczba stron 170
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 26:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 26:2007 - wersja polska
ICS 91.140.65