PN-EN 1946-4:2002 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła -- Część 4: Pomiary metodami skrzynki grzejnej

Zakres

Podano szczegółowe kryteria oceny laboratoriów przeprowadzających pomiary właściwości związanych z transportem ciepła wyrobów i komponentów w stanie ustalonym za pomocą kalibrowanej lub osłoniętej skrzynki grzejnej, lub też z zastosowaniem czujnika strumienia cieplnego w skrzynce grzejnej

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1946-4:2002 - wersja polska
Tytuł Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła -- Część 4: Pomiary metodami skrzynki grzejnej
Data publikacji 10-01-2002
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 1946-4:2000 [IDT]
ICS 03.120.20, 91.120.10