PN-EN 1934:1999 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Właściwości cieplne budynków -- Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza -- Mury

Zakres

Ustalono zasady i kryteria, które mają być dotrzymane przy określaniu laboratoryjnych właściwości przejmowania ciepła w stanie ustalonym w skrzynce grzejnej dla ścian murowanych. Opisano aparaturę, technikę pomiarową i potrzebne dane. Metoda może być stosowana w przypadku elementów poziomych, takich jak stropy i podłogi. Podano definicje następujących terminów: średnia temperatura promieniowania, temperatura otoczenia, średnio niejednorodna próbka

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1934:1999 - wersja polska
Tytuł Właściwości cieplne budynków -- Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza -- Mury
Data publikacji 22-10-1999
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 1934:1998 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
ICS 91.120.10, 91.080.30