PN-EN 1914:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Statki żeglugi śródlądowej -- Łodzie robocze, łodzie towarzyszące i ratunkowe

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do:
- łodzi towarzyszących, które powinny znajdować się na statku żeglugi śródlądowej zgodnie z Załącznikiem II do Dyrektywy 2006/87/WE;
- łodzi ratunkowych, w przypadku gdy dla danego rejonu użytkowania nie podano żadnego specjalnego wyposażenia ratowniczego (np. zalecanego przez ADN);
- łodzi roboczych przeznaczonych do transportu ograniczonej liczby osób lub mniejszych ładunków roboczych w rejonie miejsca budowy i na porównywalnie krótkich odległościach.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
- jednostek rekreacyjnych zgodnie z Dyrektywą 2013/53/WE;
- łodzi pożarniczych i ratownictwa wodnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1914:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Statki żeglugi śródlądowej -- Łodzie robocze, łodzie towarzyszące i ratunkowe
Data publikacji 05-12-2016
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza EN 1914:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1914:2010 - wersja polska
ICS 47.060, 47.080