PN-EN 835:1999 - wersja polska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego

Zakres

Normą objęto podzielniki kosztów ogrzewania bez zasilania energią elektryczną, działających na podstawie zasady parowania dyfuzyjnego, które ustalają udział zużycia ciepła przez grzejnik ogrzewający pomieszczenie w zyżyciu ciepła przez instalację centralnego ogrzewania. Określono minimalne wymagania dotyczące budowy, materiałów, wykonania, montażu, działania i oceny wskazań tych przyrządów pomiarowych. Wyszczególniono metody badań sprawdzających wymagania i podano wskazówki dotyczące sposobu i zakresu ich przeprowadzania

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 835:1999/Ap1:2004P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 835:1999 - wersja polska
Tytuł Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego
Data publikacji 18-03-1999
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 835:1994 [IDT]
ICS 91.140.10
Elementy dodatkowe PN-EN 835:1999/Ap1:2004P