PN-E-04160-69:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Metody nagrzewania przewodów do badań własności elektrycznych w podwyższonych temperaturach

Zakres

Opisano sposób nagrzewania przewodów przez umieszczenie w termostacie lub podobnym urządzeniu oraz nagrzewanie próbek przewodów prądem elektrycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-69:1988 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Metody nagrzewania przewodów do badań własności elektrycznych w podwyższonych temperaturach
Data publikacji 19-03-1988
Data wycofania 18-09-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04160-69:1976 - wersja polska
ICS 29.060.20