PN-EN 12312-17+A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 17: Sprzęt do klimatyzacji

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne mające na celu minimalizację zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą pojawiać się podczas oddawania do eksploatacji, pracy i konserwacji specyficznego sprzętu do klimatyzacji w ramach obsługi naziemnej statków powietrznych, gdy są one przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Uwzględniono również niektóre wymagania dotyczące działania uznane za zasadnicze przez właściwe instytucje, wytwórców statków powietrznych oraz urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), jak również przez linie lotnicze i przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą naziemną. Niniejszy dokument nie dotyczy zagrożeń powodowanych przez maszyny do klimatyzacji jako takie, ale przez sprzęt przy specyficznym zastosowaniu takich maszyn jako urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich rodzajów ruchomego sprzętu do klimatyzacji z nawilżaczami do chłodzenia, ogrzewania i wentylacji wnętrza cywilnego statku powietrznego z zewnątrz (klimatyzacja naziemna). Przykłady, patrz Załącznik A. Ma on również zastosowanie do urządzeń klimatyzacyjnych i wyposażenia dodatkowego, np. węży, sprzęgaczy, zamontowanych na ruchomych częściach pomostów wejściowych dla pasażerów i/lub ruchomych częściach stałego scentralizowanego sprzętu do klimatyzacji statku powietrznego zamontowanego na pomoście wejściowym dla pasażerów lub zintegrowanego z rampą. W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dotyczących hałasu i drgań. Wymagania dotyczące hałasu i drgań określono, odpowiednio, w EN 1915-4 i EN 1915-3. W niniejszym dokumencie nie uwzględniono zagrożeń związanych ze standardowymi podwoziami samochodowymi i powodowanymi przez inne pojazdy na płycie lotniska. Niniejszej części EN 12312 nie stosuje się do sprzętu do klimatyzacji, który został wyprodukowany przed datą publikacji niniejszej normy przez CEN

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12312-17+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 17: Sprzęt do klimatyzacji
Data publikacji 12-12-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 12312-17:2004+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12312-17+A1:2009 - wersja angielska
ICS 49.100