PN-EN 1789:2021-02 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, badania, osiągów i wyposażania środków drogowego transportu medycznego używanych do transportu, monitorowania, leczenia pacjentów i opieki nad nimi. Podano wymagania dla przedziału pacjenta dotyczące środowiska pracy, ergonomicznej konstrukcji oraz bezpieczeństwa załogi i pacjentów. Niniejszy dokument nie obejmuje szkolenia załogi, za które odpowiada(-ją) organ/organy w kraju, w którym środek transportu medycznego powinien być zarejestrowany.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do środków drogowego transportu medycznego zdolnych do przewozu co najmniej jednego pacjenta na noszach i nie obejmuje transportu łóżek szpitalnych.
W niniejszym dokumencie określono również wymagania dla środków drogowego transportu medycznego przeznaczonych do przewozu zestawu inkubatorów transportowych.
Niniejszy dokument obejmuje szczegółowe wymagania dla każdego typu środka drogowego transportu medycznego, które są wyznaczone zgodnie ze stanem pacjenta.
W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania dotyczące wyrobów medycznych przewożonych w środkach drogowego transportu medycznego i używanych w nich oraz poza szpitalami i klinikami w sytuacjach, w których warunki otoczenia mogą różnić się od normalnych warunków wewnętrznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1789:2021-02 - wersja polska
Tytuł Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego
Data publikacji 09-08-2022
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN 1789:2020 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 1789+A2:2015-01 - wersja angielska, PN-EN 1789+A2:2015-01 - wersja polska
ICS 43.160, 11.160