PN-EN 17656:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Wymagania dotyczące systemów badania sprawności pomiarów emisji

Zakres

Niniejszy dokument uzupełnia wymagania EN ISO/IEC 17043 poprzez dostarczanie wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących systemów badania sprawności pomiarów emisji. Podaje on szczególne wymagania odnoszące się do:
— kompetencji wykonujących badania sprawności;
— charakterystyki urządzenia badawczego; i
— projektowania, wykonywania i oceny systemów badania sprawności za pomocą porównań międzylaboratoryjnych.
Te wszystkie działania są konieczne w celu organizacji i przeprowadzania badania sprawności pomiarów emisji. Wymagania dotyczące kompetencji wykonujących badania sprawności obejmują personel, organizację, wyposażenie i otoczenie. Wymagania dotyczące charakterystyki urządzenia badawczego określają strefy pomiarowe, miejsca pomiaru i powierzchnie robocze dla uczestników. Wymagania dotyczące systemów badania sprawności obejmują:
— projektowanie zawierające planowanie, przygotowanie, homogeniczność i stabilność atmosfer badawczych oraz projekt statystyczny;
— działanie obejmujące postępowanie i instruktaż uczestników;
— obliczenia i użycie określonych wartości; i
— ocenę wyników badań, w tym danych statystycznych.
Niniejszy dokument wspiera stosowanie systemów badania sprawności w celu sprawdzania sprawności laboratoriów badawczych w odniesieniu do kwalifikacji, akredytacji i odpowiednich kontroli jakości w zależności od zastosowanych standardowych metod pomiarowych, takich jak standardowe metody referencyjne (SRM) lub metody alternatywne (AM). Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko łącznie z EN ISO/IEC 17043

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17656:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Wymagania dotyczące systemów badania sprawności pomiarów emisji
Data publikacji 04-04-2023
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 17656:2022 [IDT]
ICS 13.040.40