PN-EN 17542-3:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Roboty ziemne -- Laboratoryjne badania geotechniczne -- Część 3: Wskaźnik błękitu metylenowego VBS dla gruntów i skał

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę referencyjną oznaczania wartości wskaźnika błękitu metylenowego (VBS) w gruntach i skałach przeznaczonych do robót ziemnych.
Badanie polega na pomiarze ilości błękitu metylenowego, który może być adsorbowany przez materiał zawieszony w wodzie. Ilość zaabsorbowanego błękitu metylenowego określana jest w stosunku do gruntu o frakcji 0/50 mm. Wartość wskaźnika błękitu gruntowego jest bezpośrednio związana z powierzchnią właściwą cząstek gruntu lub materiału skalnego.
UWAGA Badanie VBS wykorzystuje wspólne wyposażenie i kalibrację jako MB do badania błękitu metylenowego dla kruszywa (EN 933-9), ale stosuje się je do innej frakcji (odpowiednio 5 mm dla VBS i 2 mm dla MB). W związku z tym wyniki uzyskane między tymi dwoma badaniami nie mogą być porównywane.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17542-3:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Roboty ziemne -- Laboratoryjne badania geotechniczne -- Część 3: Wskaźnik błękitu metylenowego VBS dla gruntów i skał
Data publikacji 30-11-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 312, Robót Ziemnych
Wprowadza EN 17542-3:2022 [IDT]
ICS 93.020