PN-EN 17391:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Badania nieniszczące -- Badania emisją akustyczną -- Badania monitorujące metodą emisji akustycznej metalowych urządzeń ciśnieniowych i konstrukcji w warunkach eksploatacyjnych -- Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono wymagania ogólne dla badań monitorujących metodą emisji akustycznej (AE). Dotyczy wykrywania, lokalizacji oraz klasyfikacji źródeł AE w zastosowaniu do metalowych urządzeń ciśnieniowych oraz innych konstrukcji, takich jak mosty, liny mostowe, dźwigi, zbiorniki magazynowe, rurociągi, wieże turbin wiatrowych, konstrukcje na morzu i inne stosowane w warunkach morskich, itp. Badania monitorujące mogą być okresowe, czasowe lub ciągłe, nadzorowane bezpośrednio lub zdalnie oraz nadzorowane w sposób zautomatyzowany. Celem badań monitorujących metodą AE jest wskazanie obszarów i stref, które są aktywne akustycznie na skutek uszkodzenia lub rozwoju wady.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17391:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Badania emisją akustyczną -- Badania monitorujące metodą emisji akustycznej metalowych urządzeń ciśnieniowych i konstrukcji w warunkach eksploatacyjnych -- Wymagania ogólne
Data publikacji 29-11-2022
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN 17391:2022 [IDT]
ICS 19.100