PN-EN 13477-2:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Badania nieniszczące -- Badania emisją akustyczną -- Charakteryzowanie aparatury -- Część 2: Weryfikacja działania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono rutynowe badanie przy okresowej weryfikacji działania aparatury do pomiaru emisji akustycznej (AE) np. czujniki, wzmacniacze wstępne, procesory sygnałów, zewnętrzne wejścia parametryczne. Jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel w celu wdrożenia automatycznego procesu weryfikacji. Weryfikacja charakterystyki pomiarowej zalecana jest po zakupie aparatury, w celu uzyskania danych referencyjnych do późniejszej weryfikacji. Weryfikacja zalecana jest również po naprawie, modyfikacjach, użytkowaniu w warunkach nadzwyczajnych lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowego działania. Procedury opisane w niniejszym dokumencie nie wykluczają innych kwalifikowanych metod, np. weryfikacji w dziedzinie częstotliwości. Procedury te stosuje się ogólnie, chyba że producent określi alternatywne procedury równoważne. Aspekty bezpieczeństwa urządzeń stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem nie są uwzględnione w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13477-2:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Badania emisją akustyczną -- Charakteryzowanie aparatury -- Część 2: Weryfikacja działania
Data publikacji 23-03-2022
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN 13477-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13477-2:2010 - wersja angielska
ICS 19.100