PN-EN 16907-6:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Roboty ziemne -- Część 6: Roboty ziemne rekultywujące teren wykonywane w technologii refulacji

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy rekultywacji terenów przy użyciu materiału nasypowego wydobywanego (bagrowanego) spod wody i transportowanego hydraulicznie na miejsce wbudowania.
Zakres został ograniczony do gruntów, które wykazują właściwości wodoprzepuszczalne podczas transportu i po wbudowaniu.
Głównym celem niniejszej Normy Europejskiej jest zapewnienie że wymagania funkcjonalne i specyfikacje dla takich projektów są w zgodzie z ograniczeniami terenowymi placu budowy i metodami budowlanymi.
Niniejsza Norma Europejska określa minimalne wymagania dotyczące danych o placu budowy, które powinny być uzyskane przed zamówieniem i etapem realizacji projektu przy zastosowaniu refulacji.
Niniejsza Norma Europejska zawiera wytyczne dotyczące wyboru sprzętu do pobierania gruntu. Poza tym, zawiera również wytyczne dotyczące wyboru złoża materiałów do pozyskiwania refulatu i osądu dotyczącego przydatności materiału do refulacji w projekcie.
Niniejsza Norma Europejska podaje wskazówki na temat w jaki sposób powinien być dobrany sprzęt do refulacji. Daje również wskazówki na temat wyboru obszaru poboru materiału oraz opinii o przydatności tego materiału do wykonania refulowanego nasypu. Niniejsza Norma Europejska proponuje ogólne zasady na temat zaprojektowania wykonania robót z użyciem refulacji oraz wytyczne monitorowania i badań kontrolnych jakości, w celu zapewnienia, że wykonany metodą refulacji nasyp będzie się charakteryzował właściwościami zgodnymi z wymaganymi określonymi przez projektanta budowli.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wydobywania spod wody i/lub relokacji materiałów skalnych, osadów górniczych, odpadów mineralnych i gruntów zanieczyszczonych.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16907-6:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Roboty ziemne -- Część 6: Roboty ziemne rekultywujące teren wykonywane w technologii refulacji
Data publikacji 15-01-2019
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 312, Robót Ziemnych
Wprowadza EN 16907-6:2018 [IDT]
ICS 93.020