PN-EN 16907-4:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Roboty ziemne -- Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub spoiwami hydraulicznymi

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do obróbki spoiwami gruntów naturalnych, słabych skał, średnich skał, kredy, materiałów recyklingowanych i materiałów sztucznych w celu wykonania robót ziemnych przy budowie i utrzymaniu dróg, torowisk kolejowych, lądowisk, peronów, wałów, zbiorników wodnych i wszelkich innych typów konstrukcji ziemnych.
Norma ma zastosowanie wyłącznie do obróbki warstw robót ziemnych wykonywanych na miejscu lub w wytwórni, w przeciwieństwie np. do obróbki kolumnami.
Norma określa wymagania dla składników mieszanek, wstępnej metodologii badań laboratoryjnych, klasyfikacji działań laboratoryjnych, wykonawstwa i kontroli.
Uwaga 1: Załączniki informacyjne zawierają przykłady prawidłowych działań przy wykonywaniu robót i ich kontroli.
Klasyfikacja badań laboratoryjnych wyszczególniona w niniejszej Normie Europejskiej zawiera dwa typy działań: ulepszanie i stabilizację.
Dla ulepszania, klasyfikacja odnosi się do działań krótkoterminowych.
Dla stabilizacji, klasyfikacja odnosi się do działań średnio - i długoterminowych.
Uwaga 2: EN 16907-4 przygotowana przez CEN/TC 396 “Earthworks” ma zastosowanie zarówno do ulepszenia jak i stabilizacji w robotach ziemnych. EN 14227-15 przygotowana przez CEN/TC 227 “Road materials“ ma zastosowanie dla stabilizacji tylko przy robotach nawierzchniowych.
Uwaga 3: Dla stabilizacji, klasyfikacja działań opisana w EN 16907-4 opiera się głównie na tej samej klasyfikacji badań laboratoryjnych co wyszczególnia w EN 14227–15, z wyjątkiem schematu klasyfikacji badań w odniesieniu do ”Rt i E” charakterystycznych dla nawierzchni w EN 14227-15, które zostały zastąpione w EN 16904-4 schematem klasyfikacji badań odnośnie ”Rt i E” charakterystycznych dla robót ziemnych (Rysunek 1).

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16907-4:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Roboty ziemne -- Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub spoiwami hydraulicznymi
Data publikacji 11-01-2019
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 312, Robót Ziemnych
Wprowadza EN 16907-4:2018 [IDT]
ICS 93.020