PN-EN 16907-3:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedury wykonawcze dla wydobycia, transportu i rozmieszczania gruntu i skał do budowy konstrukcji ziemnych oraz wskazówki dotyczące prac. Dodatkowo obejmuje również wydobycie i wbudowanie materiałów skalnych pod wodą.
Bagrowanie i związane z tym wypełnianie wykopów pod wodą (wymiana gruntów pod wodą) są opisane w normach EN 16907-6 i EN 16907-7.
Wykonanie robót ziemnych opiera się na wnioskach wyciągniętych w fazie projektowania i optymalizacji (EN 16907-1), podczas której powinny zostać wzięte pod uwagę specyfika i możliwość użycia gruntów i skał. W przypadku wystąpienia niedających się przewidzieć wcześniej okoliczności, należy podjąć dodatkowe prace projektowe w trakcie realizacji robót.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16907-3:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane
Data publikacji 11-01-2019
Liczba stron 87
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 312, Robót Ziemnych
Wprowadza EN 16907-3:2018 [IDT]
ICS 93.020