PN-EN 16907-2:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów

Zakres

Niniejszy dokument określa wspólną podstawę do opisywania i klasyfikacji materiałów, do wykorzystania na etapie projektowania, planowania i wykonywania robót ziemnych.
Niniejszy dokument specyfikuje procesy i właściwości, które będą stosowane do opisu i klasyfikacji materiałów wykorzystywanych w robotach ziemnych. Norma wskazuje podział gruntów i skał jako podstawę specyfikacji materiałów dla elementów budowli ziemnych. Ta klasyfikacja odnosi się do fizycznych i chemicznych właściwości gruntów i materiałów skalnych.
UWAGA 1 Podejście do opisu gruntów i skał określone odpowiednio w normach EN ISO 14688-1 i EN ISO 14689 oraz podejście do klasyfikacji gruntów określone w normie EN ISO 14688-2 mają zastosowanie w robotach ziemnych, natomiast zakres podanych klasyfikacji dla robót ziemnych jest bardziej szczegółowy i zorientowany na specyficzne wymagania procedur robót ziemnych oraz elementów budowli ziemnych.
UWAGA 2 W celach informacyjnych, przykłady systemów klasyfikacyjnych opartych na doświadczeniach krajowych oraz ich wykorzystywanie przedstawiono w załącznikach do EN 16907-1:2018.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16907-2:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów
Data publikacji 11-01-2019
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 312, Robót Ziemnych
Wprowadza EN 16907-2:2018 [IDT]
ICS 13.080.99, 93.020