PN-EN 16712-1:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 1: Zasysacze PN 16

Zakres

Niniejsza norma definiuje wymagania i metody badań mające zastosowanie dla Zasysaczy PN 16, które są wykorzystywane do dozowania środków pianotwórczych i innych dodatków do strumienia wody i działających zgodnie z zasadą Venturiego.
Niniejsza norma nie dotyczy zasysaczy, które są zintegrowane z samozasysającą prądownicą.

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16712-1:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 1: Zasysacze PN 16
Data publikacji 25-11-2015
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 16712-1:2015 [IDT]
ICS 13.220.10