PN-EN 16712-2:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 2: Rura wylotowa piany

Zakres

Niniejsza norma określa wymagania eksploatacyjne i metody badań dla rur wylotowych piany.

Dokument te ma zastosowanie dla rur wylotowych piany od wielkości DN 20 do DN 50, które są wykorzystywane do zasysania koncentratu środka pianotwórczego lub dodatków i definiuje stawiane im wymagania i procedury badań.

UWAGA 1 Rury wylotowe piany są wykorzystywane w szczególności do zasysania koncentratu środka pianotwórczego lub dodatków wraz z zasysaczami zgodnie z prEN 16712-1.

UWAGA 2 Rury wylotowe piany mogą być również wykorzystywane do zasysania innych substancji (np. adsorbentów).
Niniejszy dokument nie dotyczy rur wylotowych piany wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16712-2:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 2: Rura wylotowa piany
Data publikacji 25-11-2015
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 16712-2:2015 [IDT]
ICS 13.220.10