PN-EN 16712-3:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 3: Przenośne prądownice pianowe piany lekkiej i średniej PN 16

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie dla przenośnych prądownic pianowych piany lekkiej i średniej wykorzystywanych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze i definiuje ich specyfikacje i procedury badań.

UWAGA W niniejszym dokumencie termin „prądownica” odnosi się również do „przenośne prądownice pianowe”.

Niniejszy dokument nie dotyczy przenośnych prądownic pianowych, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16712-3:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 3: Przenośne prądownice pianowe piany lekkiej i średniej PN 16
Data publikacji 24-11-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 16712-3:2015 [IDT]
ICS 13.220.10