PN-EN ISO 22975-3:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powłoki absorbera

Zakres

Niniejsza część ISO 22975 ma zastosowanie do określenia długotrwałego zachowywania się i żywotności selektywnych absorberów słonecznych stosowanych w płaskich kolektorach słonecznych z odpowietrznikami, pracujących w typowych warunkach dla domowego systemu ciepłej wody użytkowej lub systemu kombi .
Niniejsza część ISO 22975 określa kryteria uszkodzenia absorbera słonecznego na podstawie zmian optycznych własności absorbera. Właściwościami optycznymi są absorpcja słoneczna i emitancja cieplna.
Niniejsza część ISO 22975 określa procedurę badania trwałości na podstawie badań odporności na działania wysokich temperatur i kondensacji wody na powierzchni absorbera jak również wysokiej wilgotności w obecności dwutlenku siarki.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 22975-3:2014-10/Ap1:2017-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22975-3:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powłoki absorbera
Data publikacji 17-10-2014
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN ISO 22975-3:2014 [IDT], ISO 22975-3:2014 [IDT]
ICS 27.160
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 22975-3:2014-10/Ap1:2017-08E