PN-EN 16668+A1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Armatura przemysłowa -- Wymagania i badania dotyczące armatury metalowej jako osprzętu ciśnieniowego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy armatury metalowej będącej osprzętem ciśnieniowym do zastosowań przemysłowych o maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS większym niż 0,5 bar, zgodnie z legislacją europejską dla urządzeń ciśnieniowych, i określono w niej minimalne wymagania dotyczące projektowania, produkcji, badań, materiałów i dokumentacji.
Wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania bezpieczeństwa legislacji europejskiej dla urządzeń ciśnieniowych dotyczące armatury zostały rozważone i są uwzględnione w niniejszej normie.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
- zaworów bezpieczeństwa i płytek bezpieczeństwa (osprzętu zabezpieczającego),
- wzierników i ich korpusów (składników urządzeń ciśnieniowych) i
- komór pomiarowych.
Inne wyłączenia zawarte są w legislacji europejskiej dla urządzeń ciśnieniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16668+A1:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Wymagania i badania dotyczące armatury metalowej jako osprzętu ciśnieniowego
Data publikacji 28-06-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 16668:2016+A1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 16668:2016-07 - wersja angielska
ICS 23.060.01