PN-EN 16257:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne -- Zawory denne o średnicy (nominalnej) innej niż 100 mm

Zakres

Zakresem niniejszej Normy Europejskiej objęto bezciśnieniowe i ciśnieniowe zawory zrównoważone denne przeznaczone do napełniania i opróżniania oraz podano wymagania funkcjonalne, wymiary znamionowe, jak również badania niezbędne do sprawdzenia zgodności urządzeń z niniejszą normą.
Zawory denne objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej nie nadają się do stosowania kiedy prędkość ładunku przekracza 5 m/sek.
Wyposażenie określone niniejszą normą przeznaczone jest do przewozu ciekłych produktów naftowych i innych substancji niebezpiecznych Klasy 3 według ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – (ciecze łatwopalne), których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 °C oraz benzyny, i które nie zostały zakwalifikowane jako toksyczne lub powodujące korozję

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16257:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne -- Zawory denne o średnicy (nominalnej) innej niż 100 mm
Data publikacji 30-04-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16257:2012 [IDT]
ICS 23.020.20