PN-EN 15947-4:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 4: Metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody badań. Ma ona zastosowanie do wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3 zdefiniowanych w artykule 6 ustęp (1) litera (a) podpunkty (i) do (iii) dyrektywy 2013/29/UE.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15947-4:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 4: Metody badań
Data publikacji 21-03-2023
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 15947-4:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15947-4:2016-02 - wersja angielska
ICS 71.100.30