PN-EN 15947-2:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 2: Klasy i typy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto opisy typów wyrobów pirotechnicznych widowiskowych i ustalono sposób klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych widowiskowych do klasy F1. Ma on zastosowanie do wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3 zdefiniowanych w artykule 6 ustęp (1) litera (a) podpunkty (i) do (iii) dyrektywy 2013/29/UE. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do klas podanych w nawiasach dla każdego typu poniżej:
— latające kółko (tylko klasa F3);
— petarda (tylko klasa F2 i F3);
— bateria i bateria wymagająca podparcia zewnętrznego (tylko klasa F2 i F3);
— ogień bengalski (klasa F1, F2 i F3);
— zapałka bengalska (tylko klasa F1);
— pałeczka bengalska (tylko klasa F1 i F2);
— świąteczna petarda (tylko klasa F1);
— kombinacja i kombinacja wymagająca podparcia zewnętrznego (tylko klasa F2 i F3);
— zespolony wyrób pirotechniczny widowiskowy (tylko klasa F2 i F3);
— trzaskająca kulka (tylko klasa F1 i F2);
— podwójna petarda (tylko klasa F2);
— petarda błyskowa (tylko klasa F2 i F3);
— błyskająca tabletka (tylko klasa F1 i F2);
— fontanna (klasa F1, F2 i F3);
— żuk (tylko klasa F2);
— bączek (tylko klasa F1 i F2);
— zimny ogień (tylko klasa F1 i F2);
— żabka pirotechniczna (tylko klasa F2);
— skaczący bączek (tylko klasa F2);
— mina pirotechniczna (tylko klasa F2 i F3);
— mała rakieta (tylko klasa F2);
— zimny ogień duży (tylko klasa F1 i F2);
— strzelająca zapałka (tylko klasa F1);
— strzelająca serpentyna (tylko klasa F1);
— rakieta hukowa (tylko klasa F3);
— rakieta (tylko klasa F2 i F3);
— rzymski ogień (tylko klasa F2 i F3);
— senko-hanabi (tylko klasa F1);
— wąż (tylko klasa F1);
— wyrzutnia rurowa (tylko klasa F2 i F3);
— pchełka (tylko klasa F1);
— latające śmigło (tylko klasa F2);
— konfetti stołowe (tylko klasa F1);
— strzelająca kulka (tylko klasa F1);
— słoneczko (tylko klasa F2 i F3).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15947-2:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 2: Klasy i typy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych
Data publikacji 20-03-2023
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 15947-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15947-2:2016-02 - wersja angielska, PN-EN 15947-2:2016-02 - wersja polska
ICS 71.100.30