PN-EN 15947-1:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 1: Terminologia

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano różne terminy związane z projektowaniem, konstrukcją, opakowaniem jednostkowym i badaniem wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3 zdefiniowanych w artykule 6 ustęp (1) litera (a) podpunkty (i) do (iii) dyrektywy 2013/29/UE.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15947-1:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 1: Terminologia
Data publikacji 20-03-2023
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 15947-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15947-1:2016-01/Ap2:2017-01 - wersja angielska, PN-EN 15947-1:2016-01/Ap1:2016-12 - wersja angielska, PN-EN 15947-1:2016-01 - wersja polska, PN-EN 15947-1:2016-01 - wersja angielska
ICS 01.040.71, 71.100.30