PN-EN 15254-6:2014-03 - wersja polska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 6: Ściany osłonowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne oraz, w stosownych przypadkach, określono procedury dotyczące zmian niektórych parametrów i czynników związanych z projektowaniem ścian osłonowych wg EN 13830, zbadanych zgodnie z EN 1364-3 i sklasyfikowanych wg EN 13501-2 (ściany osłonowe typu B zgodnie z 3.2), elementów składowych ścian osłonowych typu A lub typu B zgodnie z 3.1 i 3.2, np. paneli pasa nadprożowo-podokiennego, zbadanych zgodnie z EN 1364-4 i sklasyfikowanych wg EN 13501-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15254-6:2014-03 - wersja polska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 6: Ściany osłonowe
Data publikacji 26-08-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15254-6:2014 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.10