PN-EN 13830:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Ściany osłonowe -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące zestawów ścian osłonowych przeznaczonych do stosowania jako osłona budynku, w celu zapewnienia odporności na czynniki atmosferyczne, bezpieczeństwa użytkowania, energooszczędności i utrzymania ciepła oraz określono metody badań / ocen / obliczeń i kryteria zgodności dla odnośnych właściwości.
Ściany osłonowe objęte niniejszą normą powinny spełniać cechy własnej integralności oraz stateczności mechanicznej, ale nie one wnoszą udziału w nośność lub stateczność głównej konstrukcji budowlanej i mogą być wymieniane niezależnie od niej.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do ścian osłonowych ustawionych w zakresie od pozycji pionowej do pozycji odchylonej o kąt ± 15º od pionu. Wszelkie części pochyłe powinny być objęte zestawem ściany osłonowej.
Niniejsza norma ma zastosowanie do zestawów ścian osłonowych traktowanych jako całość, łącznie z zamocowaniami.
Ściana osłonowa według niniejszej normy jest przeznaczona do stosowania jako część osłony budynku.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono:
- zestawów „patent glazing” (przeszklone pochyłe dachy),
- konstrukcji oszklenia dachów,
- fasad wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych, jako części ściany (patrz EN 14992)
UWAGA 1 Prefabrykowane płyty betonowe mogą być stosowane w zestawach ścian osłonowych jako płyty wypełnienia.
UWAGA 2 Trwałość wypełnień w postaci oszkleń ze szczeliwem konstrukcyjnym nie jest objęta niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13830:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Ściany osłonowe -- Norma wyrobu
Data publikacji 10-06-2015
Liczba stron 91
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13830:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13830:2005 - wersja polska
ICS 91.060.10